Disclaimer

Door deze website te gebruiken stem je in met de disclaimer. Ondanks aandacht die wij aan deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en SurfKaravaan behoud zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aansprakelijkheid

SurfKaravaan is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Bepaalde hyperlinks in deze site leiden naar websites buiten het domein van SurfKaravaan, welke geen eigendom zijn van SurfKaravaan en slechts ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. SurfKaravaan is niet verantwoordelijk voor deze sites en de software die je daarvan kan downloaden.

Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van SurfKaravaan. Ongeacht de verschijningsvorm is het niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SurfKaravaan. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.