surfkaravaanroute

Mocht je na je eerste surfles “stoked” zijn en wil je leren om zelfstandig te surfen om bijvoorbeeld materiaal te huren of op surftrip te gaan? Daarvoor hebben we het speciaal het programma de SurfKaravaanRoute ontwikkeld. Je kunt destoked surfschool surfkaravaan route gedurende het seizoen tijdens de reguliere surfles volgen op de dagen dat het jou uitkomt.

Ook hebben we een surf instructieboek geschreven en uitgegeven: De surf-ival gids handboek voor golfsurfers. In 52 hoofdstukken wordt alles wat je moet weten om zelfstandig te kunnen surfen duidelijk met illustraties in mangastijl uitgelegd. Zodat je thuis nog eens alles kan nalezen en je verder kan verdiepen in wat we je tijdens de lessen vertellen. Het instructieboek is onderdeel van de SurfKaravaanRoute Pro, maar je kan het boek ook los bij onze surfschool kopen.

De 3 verschillende SurfKaravaanRoutes
Na je eerst surfles bepaal je of je alleen deze surfles afrekent of aan de SurfKaravaanRoute wilt gaan deelnemen om echt te leren surfen. Er bestaan 3 routes:

surfkaravaanroute

SurfKaravaanRoute Basic (97,50):
3 surflessen zoals hieronder beschreven
SurfkaravaanRoute (150,-):
5 surflessen zoals hieronder beschreven
SurfkaravaanRoute Pro (215,-):
5 surflessen zoals hieronder beschreven + twee extra lessen + De surf-ival gids

In de surflessen 1 tot en met 3 leer je de basistechnieken waarmee je onder begeleiding lekker voor golven uit kan surfen. In surfles 4 en 5 leren we je langs de golf te surfen zoals je in de line-up doet én we leren je wat je moet weten wanneer je zelfstandig wilt gaan surfen. De meeste leerlingen hebben na een cursus van vijf surflessen het niveau dat ze zelf veilig met een (huur)board vanuit de line-up verder kunnen oefenen met langs de golfsurfen. Vaak nemen ze daarna nog een paar keer deel aan de reguliere surfles om hun surftechniek te perfectioneren. Hiervoor hebben we speciaal de SurfKaravaanRoute Pro opgezet.

Surfles 1
Dit is de surfles zoals omschreven bij je eerste surfles.circle of power surfschool surfkaravaan

Surfles 2
Peddeltechniek
Keren van je board
Starten vanuit de peddelpositie
Controle over je board d.m.v. de “circle of power”
Zo veel mogelijk surfen in de “circle of power”!

take off techniek verbeteren surfschool surfkaravaanSurfles 3
Techniek om door de branding te komen
Take-off techniek gevorderd
Zelfstandig je eigen golven pakken en surfen!

Surfles 4
Surfetiquette
Techniek om langs de golf te surfen
Zo lang mogelijke golven surfen!

Surfles 5langs de golf surfen langs de golf surfenlangs de golf surfen
Het lezen van de golven
Versnellen en vertragen op de golf
Materiaal kennis
Surfen als een zelfstandige surfer!

Reserveren
Tijdens het seizoen zijn deze lessen in de weekenden, alle feestdagen en gedurende de schoolvakanties van 13.00 – 15.00. We geven de surfles in kleine groepen, reserveren is daarom aan te bevelen. Bel Robert: 06 24911360 of mail ons: . Je kan natuurlijk ook contact met ons opnemen als je nog vragen hebt. Zie ook vraag & antwoord

Tot op het strand,
Tatiana, Robert & surfhond Storm

Surfles – SurfKaravaanroute – Lestijden & prijzen – Coaching  – Surftrips – Verhuur – Kadobon